پلیس، نیروهای خود را در منطقه تورنتوی بزرگ (GTA) افزایش داده. علت آن هم درگیری بین حماس و اسرائیل و افزایش تهدیدهای جهانی آنلاین مرتبط با آن گزارش شده.

البته تاکنون تهدید خاصی برای تورنتو گزارش نشده، اما پلیس برای افزایش امنیت جامعه نیروهای خود را افزایش داده. رئیس پلیس تورنتو تاکید کرده که همه افراد جامعه باید احساس امنیت کنند. به همین دلیل، حضور پلیس در اطراف کامیونیتی یهودیان و فلسطینی های تورنتو افزایش یافته.