هواشناسی کانادا برای بخش هایی از منطقه تورنتوی بزرگ یخبندان پیش بینی کرده.

طبق این پیش بینی انتظار می رود از اواخر امشب تا صبح جمعه هوا خیلی سرد شود و به مرز یخ زدگی برسد. این توصیه بیشتر متوجه ساکنان نیومارکت، شمال یورک ریجن و دورهام ریجن، آکسبریج، جورجینا، بیورتون و کالیدون است.