ملانی جولی (وزیر امور خارجه کانادا): تا پایان هفته پروازهای نیروهای مسلح به کمک کانادایی ها در اسرائیل می روند و آن ها را خارج خواهند کرد.

به گفته خانم جولی کانادایی های گرفتار شده در تل آویو با این پروازها به آتن (پایتخت یونان) خواهند رفت و از آن جا با پروازهای ایر کانادا به کشور باز خواهند گشت. تاکنون مرگ سه کانادایی در جریان جنگ بین حماس و اسرائیل تایید شده.