فردا جمعه ۱۳ اکتبر، مزایای CAIP یا Climate Action Incentive Payment به افراد واجد شرایط در کانادا پرداخت می شود.

دولت کانادا برای مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست‌هایی در نظر گرفته که یکی از آن‌ها مالیات کربن است. یعنی دولت به ازای تولید هر تن گاز گلخانه ای، مبلغی را به عنوان مالیات از مردم می‌گیرد. این مالیات روی بسیاری از قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین، دولت کمک هزینه‌ای برای جبران ضرر ناشی از مالیات کربن، برای مردم در نظر گرفته. مبلغ این مزایا در هر استان با هم متفاوت است.