یک خورشید گرفتگی خاص در تورنتو ۱۴ اکتبر، حوالی ظهر به آسمان نگاه کنید

اگر تا به حال خورشید گرفتگی حلقوی ندیده‌اید، شنبه ۱۴ اکتبر، حوالی ظهر به آسمان تورنتو نگاه کنید.

در خورشید گرفتگی حلقوی ماه از مقابل خورشید عبور می‌کند، اما آن را به طور کامل نمی‌پوشاند. همین مسئله باعث می‌شود تا یک حلقه قرمز رنگ یا به اصطلاح آتشین دور خورشید مشاهده شود.

این پدیده حوالی ساعت ۱۲ ظهر در آسمان کانادا ظاهر می‌شود و تقریباً ۲ ساعت طول می‌کشد. به گفته کارشناسان در اثر خورشید گرفتگی، غرب کانادا به طور قابل توجهی تاریک خواهد شد، اما در آنتاریو تاریکی آسمان به این شدت نیست.

این خورشید گرفتگی تا شش سال آینده، یعنی تا سال ۲۰۲۹ در تورنتو قابل مشاهده نیست، پس این فرصت را از دست ندهید.

البته توجه داشته باشید که نگاه کردن به خورشید گرفتگی با چشم غیر مسلح، می‌تواند به شبکیه چشم آسیب برساند، بنابراین هنگام تماشای آسمان حتماً از عینک‌های مخصوص استفاده کنید.