فردا پنجشنبه ۱۲ اکتبر، مزایای کارگران کانادا (Canada Workers Benefit) به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.

مزایای کارگران کانادا (CWB)، در واقع یک اعتبار مالیاتی قابل ریفاند است که به کارگران کم درآمد پرداخت می‌شود. شرایط دریافت:

– درآمد یا همان working income باید کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد
– باید در کانادا اقامت داشته باشید
– باید بالای ۱۹ سال سن داشته باشید
– دانشجویان تمام وقت واجد شرایط دریافت این مزایا نیستند