دیروز سه شنبه ۱۰ اکتبر، اداره مهاجرت کانادا جدیدترین دراو (draw) اکسپرس انتری کانادا را برگزار کرد. ‌این دراو برای تمام برنامه‌های اکسپرس انتری برگزار شده.

در این مرحله برای ۳۷۲۵ متقاضی، دعوت نامه صادر شده. این افراد می‌توانند برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند. حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) در این دراو، ۵۰۰ گزارش شده.