اتحادیه Unifor و شرکت خودروسازی جنرال موتورز در کانادا، موقتاً با هم به توافق رسیدند و فعلا کارکنان این شرکت خودروسازی اعتصابات خود را متوقف کرده‌اند.

دیروز کارکنان کمپانی جنرال موتورز اعتصاب خود را آغاز کردند. بدین ترتیب جنرال موتورز مجبور شد تا پیشنهاد Unifor را بپذیرد. طبق توافق جدید در طی سه سال حقوق کارکنان حداکثر ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین مزایا و حقوق دوران بازنشستگی هم قرار است بهبود پیدا کند. رای‌گیری برای تصویب توافقنامه به زودی آغاز می‌شود.