کارگران شرکت خودروسازی جنرال موتورز در کانادا اعتصاب خود را آغاز کردند.

با پایان ددلاین مذاکرات، اتحادیه Unifor و شرکت خودروسازی جنرال موتورز موفق نشدند بر سر حقوق، مزایا و حمایت‌های دوران بازنشستگی به توافق برسند. بدین ترتیب یک سری از کارگران جنرال موتورز (حدود ۴۳۰۰ نفر) تصمیم گرفتند اعتصاب را آغاز کنند. به گفته اتحادیه این اعتصاب تا زمان رسیدن به توافق مد نظر ادامه خواهد داشت.