۵ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت رسمی کانادا یک ساعت عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی کانادا ماه آینده، یکشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۳، یک ساعت عقب کشیده خواهد شد. 

بنابراین رفته رفته هر چقدر به زمستان نزدیک می‌شویم، روزها کوتاه‌تر و شب‌ها طولانی‌تر خواهند شد. 

اگر در آنتاریو زندگی می‌کنید، حواستان باشد که در تاریخ ۵ نوامبر، ساعت ۲ بامداد به وقت محلی، ساعت‌های خود را یک ساعت عقب بکشید. 

یوکان، ساسکاچوان و بعضی مناطق بریتیش کلمبیا در کانادا از این قانون پیروی نمی‌کنند و در طول سال ساعت رسمی در این مناطق جلو یا عقب کشیده نمی‌شود. 

نوامبر سال ۲۰۲۰ هم قانونی در آنتاریو تصویب شد که تغییر ساعت رسمی در این استان لغو شود. این قانون حتی موافقت سلطنتی (royal assent) را هم به همراه دارد و آماده اجرا است. اما شرط اجرای این قانون، همراهی کبک و نیویورک است. 

یعنی اگر کبک و نیویورک هم تصمیم بگیرند که ساعت رسمی را ثابت نگه دارند، آنتاریو هم از آن‌ها پیروی خواهد کرد.