مطالعات جدید نشان می دهند که در دوران پاندمی کرونا، رفتارهای ناخوشایند و غیر محترمانه در بین مردم کانادا بیشتر شده.

به طور کلی کارشناسان معتقدند که این دوران تاثیر زیادی بر روی مسائل اجتماعی مثل سلامت روان و بی خانمانی داشته و وضعیت را بدتر کرده. مردم قبل از کرونا آرام تر بودند، اما الان ناآرامی ها تشدید شده. به همین دلیل شاید بتوان کرونا را به عنوان یکی از عوامل افزایش ناآرامی ها و رفتارهای غیر محترمانه در مردم دانست.