علیرغم کمبود شدید پزشک در کانادا، سالانه حدود هزار پزشک کانادایی که خارج از کانادا درس خوانده اند، نمی توانند در دوره رزیدنتی شرکت کنند تا بعدا در کشور طبابت کنند.

طبق گزارشات منتشر شده، پزشکانی که خارج از کانادا درس خوانده اند برای طبابت باید دوره رزیدنتی را در کانادا بگذرانند، اما اکثر موقعیت های رزیدنتی کانادا در اختیار دانشجویان بین المللی قرار می گیرد، چون آن ها پول بیشتری پرداخت می کنند. ممکن است این دانشجویان بین المللی پس از پایان دوره به کشورشان باز گردند و عملا فایده چندانی برای بخش درمان کانادا نداشته باشند. عده ای معتقدند که این فرصت باید در اختیار پزشکان کانادایی قرار داده شود.