سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) با توجه به افزایش تقاضای مسافران، تغییراتی در سرویس دهی خود ایجاد کرده. این تغییرات از دیروز اعمال شده اند.

تغییرات جدید شامل افزایش سرویس دهی در ۱۴ مسیر و بهبود زمان‌بندی در ۱۱ مسیر است. TTC قصد دارد تا پایان نوامبر، سطح سرویس دهی ۹۹ درصد خدمات خود را به سطح قبل از پاندمی کرونا برگرداند.