ددلاین تعیین شده برای مذاکرات بین اتحادیه Unifor و جنرال موتورز در کانادا امروز است، اما هنوز اتحادیه و این شرکت خودروسازی با هم به توافق نرسیده اند.

دو طرف در مذاکرات خود با چالش هایی رو به رو هستند. اتحادیه همان توافق خودروسازی فورد را ارائه داده، اما فعلا جنرال موتورز بخش هایی از توافق را نپذیرفته. در صورتی که توافقی حاصل نشود، احتمالا کارگران خودروسازی جنرال موتورز برای حقوق و مزایای بیشتر دست به اعتصاب خواهند زد.