گزارش جدید اداره آمار کانادا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ ارزش اقتصاد زیر زمینی کانادا به حدود ۶۸٫۵ میلیارد دلار رسیده که ۲٫۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

بیشترین سهم در اقتصاد زیر زمینی در سال ۲۰۲۱ متعلق به بخش ساخت و ساز مسکونی بوده. از بین استان‌های کانادا، آنتاریو با سهم حدودا ۲۷ میلیارد دلاری بالاترین فعالیت اقتصادی زیر زمینی را در سال ۲۰۲۱ داشته. اقتصاد زیر زمینی (underground economy) شامل فعالیت‌هایی در بازار است که به دلیل پنهان بودن، غیرقانونی بودن یا غیر رسمی بودن اندازه گیری نمی‌شوند.