عمر مفید قطارهای خط متروی Bloor-Danforth تا سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. این خط یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای حمل و نقل عمومی تورنتو است.

به گفته کارشناسان، استفاده از تجهیزاتی که طول عمر آن‌ها پایان یافته، می‌تواند منجر به افزایش خرابی‌ها و بروز مشکلات زیادی شود. شهرداری تورنتو به دنبال راهکاری برای تامین بودجه و جایگزینی قطارهای قدیمی این خط است. همچنین قرار است در این رابطه با دولت‌های استانی و فدرال هم مذاکراتی صورت بگیرد. البته در صورت تامین بودجه باز هم ممکن است قطارهای جدید به موقع به ناوگان حمل و نقل عمومی تورنتو اضافه نشوند، چون پس از سفارش، ۳ تا ۴ سال طول می‌کشد تا قطارها تحویل داده شوند.