گزارش‌ها نشان می‌دهند که در حال حاضر میزان ساخت و ساز مسکن جدید در کانادا، حتی از اوج تعطیلی اقتصادی در دوران پاندمی کرونا هم کمتر است.

طبق آمار، وضعیت ساخت و ساز مسکن جدید از فوریه ۲۰۲۲ و از زمان آغاز افزایش نرخ بهره، بدتر شده. کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است در آینده این وضعیت بدتر شود، چون حدودا دو سال طول می‌کشد تا افزایش نرخ بهره تاثیر واقعی خود را نشان دهد.