نرخ بیکاری در کانادا، برای سومین ماه متوالی روی ۵٫۵ درصد ثابت ماند.

امروز صبح اداره آمار کانادا نرخ بیکاری در ماه سپتامبر را اعلام کرد. طبق این گزارش، نرخ بیکاری تغییری نکرده و ماه گذشته حدود ۶۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.