طبق گزارش جدید RBC، تمایل جوانان در کانادا به خود اشتغالی و کارآفرینی کم شده.

این گزارش می‌گوید که به طور کلی نرخ خود اشتغالی در بین جوانان ۳۵ تا ۴۴ ساله همیشه کمتر از افراد مسن‌تر بوده و الان کمتر هم شده. طبق آمار، سهم جوانانی که به دنبال خود اشتغالی هستند به ۲ درصد کاهش یافته در حالی که در سال ۱۹۹۸، تقریبا ۳٫۳ درصد بوده.