به زودی مردم کانادا شاهد یک خورشیدگرفتگی حلقوی خواهند بود. این خورشید گرفتگی در تاریخ ۱۴ اکتبر اتفاق می‌افتد.

در این نوع خورشیدگرفتگی، ماه به طور کامل خورشید را نمی‌پوشاند که باعث می‌شود یک حلقه درخشان – که اصطلاحا به آن ring of fire می‌گویند – در اطراف ماه دیده شود.