«انجمن انسانی تورنتو» می‌گوید که رکود اقتصادی باعث شده خانواده‌ها بین تامین غذای خود یا تامین غذای حیوان خانگیشان، یکی را انتخاب کنند.

این سازمان که بیش از ۱۳۵ سال است برای بهبود زندگی حیوانات در شهر تلاش می کند، اخیراً یک مجموعه چهار قسمتی به نام “تورنتو در بحران” راه اندازی کرده که نشان می دهد هزینه های بالای مراقبت از حیوانات خانگی و بحران مسکن چگونه روی زندگی ها تاثیر گذاشته و باعث جدایی بین حیوانات و سرپرستشان شده.