پس از چند روز آب و هوای گرم و تابستانی، از عصر امروز تغییرات آب و هوایی تورنتو آغاز می‌شود و هوا رو به خنکی می‌رود.

طبق پیش بینی ها، امشب ۴۰ درصد احتمال بارندگی برای تورنتو وجود دارد. همچنین پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که فردا حداکثر دما در تورنتو ۲۱ درجه است و در روزهای شنبه و یکشنبه دمای هوا به ترتیب به ۱۵ و ۱۲ درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد.