دولت آنتاریو ۵ میلیون دلار بودجه به برنامه تغذیه مدارس اضافه خواهد کرد تا میان وعده و تغذیه رایگان برای دانش آموزان فراهم شود.

با اضافه شدن این ۵ میلیون دلار، مجموع بودجه این برنامه به ۳۸ میلیون دلار می‌رسد. نهادها و گروه‌های اجتماعی متعددی در این طرح با هم همکاری می‌کنند تا تغذیه حدود ۴۵۰۰ مدرسه تامین شود.