به گفته پارامدیک سرویس تورنتو (Toronto Paramedics Services)، این شهر آمبولانس کافی برای رسیدگی به تماس‌های اضطراری ندارد.

این مسئله باعث شده تا اخیرا شهر تورنتو از شهرهای همسایه – که آمادگی بهتر و تعداد کارکنان بیشتری دارند – کمک اضطراری بگیرد. در سال ۲۰۲۱ پارامدیک سرویس تورنتو ۱۱۳۹ بار با موقعیت «کد قرمز» مواجه شده، یعنی هنگام تماس اضطراری هیچ آمبولانسی برای پاسخگویی وجود نداشته. به گفته کارشناسان اگر مسئولان شهر بیشتر روی خدمات امدادی سرمایه‌گذاری نکنند، امدادگران کمتری در دسترس خواهند بود و زمان انتظار برای دسترسی به آمبولانس هم بیشتر می‌شود.