اگر اخیرا برای نوزاد یا کودک خود از فروشگاه‌های والمارت سرهمی (sleeper) خریده اید، فراخوان جدید بهداشت کانادا را حتما مطالعه کنید.

بهداشت کانادا دستور فراخوانی اسلیپرهای George Brand را به دلیل خطر خفگی، صادر کرده. به گفته والمارت بین نوامبر ۲۰۲۲ تا جون ۲۰۲۳ حدود ۲۱۷ هزار عدد از اسلیپرهای فراخوانی شده به فروش رفته.https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/george-brand-sleepers-recalled-due-choking-and-ingestion-hazards?utm_source=gc-notify&utm_medium=email&utm_content=en&utm_campaign=hc-sc-rsa-22-23