از طبیعت پاییزی لذت ببرید رانندگی در جاده‌های زیبای آنتاریو

اگر به رانندگی علاقه دارید و از آن دست آدم‌هایی هستید که دوست دارند هم از مسیر لذت ببرند و هم از مقصد، باید رانندگی در پاییز آنتاریو را حتما امتحان کنید. 

در این پست ۵ شهر زیبای آنتاریو را معرفی کرده ایم. این شهرها تقریبا ۳ ساعت با تورنتو فاصله دارند و مسیر رسیدن به آن‌ها بسیار زیباست. 

از همین امروز برای یک سفر کوتاه پاییزی برنامه ریزی کنید.