ارائه معاینه پزشکی اولیه برای متقاضیان اکسپرس انتری کانادا، الزامی نیست

اداره مهاجرت کانادا تغییراتی در شرایط ارزیابی و معاینه پزشکی مهاجرتی (IME) ایجاد کرده. 

طبق این تغییرات از اول اکتبر سال جاری، دیگر متقاضیان اکسپرس انتری نیازی به ارائه معاینه پزشکی اولیه (Upfront Immigration Medical Exam) هنگام سابمیت درخواست خود، ندارند. 

پیش از این، از جولای ۲۰۲۲، متقاضیان اکسپرس انتری باید قبل ثبت درخواست، معاینه پزشکی اولیه را ارائه می‌دادند. 

کسانی که دعوت نامه (ITA) دریافت کرده‌اند می توانند در قسمت Profile Builder آزمایشات و معاینه پزشکی اولیه خود را اتچ کنند، اما طبق تغییرات جدید ارائه این داکیومنت دیگر الزامی نیست.

اگر اداره مهاجرت به معاینات پزشکی نیاز داشته باشد، دستورالعمل‌های لازم در مورد نحوه و زمان ارسال آن را به متقاضی اعلام می‌کند. 

معاینه پزشکی مهاجرتی (IME) چیست؟ 

متقاضیان اقامت دائم کانادا (PR) یا حتی متقاضیان اقامت موقت، باید یک معاینه پزشکی به اداره مهاجرت ارائه کنند. این مدارک تضمین می‌کنند که متقاضی از نظر پزشکی صلاحیت دریافت اقامت کانادا را دارد. IME توسط گروهی از متخصصان حوزه پزشکی که مجوز اداره مهاجرت را دارند، انجام می‌شود.