موج گرمای اکتبر همچنان ادامه دارد. هواشناسی پیش بینی کرده امروز چهارشنبه دمای هوای تورنتو به حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد می‌رسد و تا ۳۵ درجه سانتی گراد احساس خواهد شد.

احتمالا امروز هم رکورد بالاترین دمای هوای تورنتو در ۴ اکتبر می‌شکند. رکورد فعلی با ۲۷٫۷ درجه سانتی گراد متعلق به ۴ اکتبر ۲۰۰۵ است. همچنین، دیروز رکورد ۱۳۲ ساله دما در اتاوا در ۳ اکتبر شکسته شد (۳۰٫۶ درجه).