شاید این روزها خبر کشته شدن یک زوج و سگشان به دست یک خرس گریزلی در پارک ملی بنف در استان آلبرتا را شنیده باشید. نهاد ناظر بر پاک های کانادا، Parks Canada جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر کرده.

به گفته Parks Canada، این زوج تمام اقدامات ایمنی و اصولی را درست انجام داده بودند. یعنی هم مجوزهای لازم را داشتند، هم اسپری خرس داشتند، هم غذای خود را به درستی آویزان کرده بودند و هم در منطقه ای که هشدار خرس وجود نداشت، اقامت کرده بودند. با این حال باز هم این حادثه تلخ اتفاق افتاده. این خرس گریزلی توسط مسئولان ایمنی پارک کشته شده.