دولت آنتاریو ۲٫۶ میلیارد دلار کمتر از آنچه که برای سه ماه اول سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ برنامه ریزی کرده بود، هزینه کرده.

طبق گزارش منتشر شده، دولت آنتاریو از اول آپریل تا ۳۰ جون ۴۰٫۲ میلیارد دلار هزینه کرده است، در حالی که قبلا برنامه ریزی کرده بود در این مدت ۴۲٫۸ میلیارد دلار هزینه کند. علت این اتفاق کاهش هزینه‌های بخش درمان اعلام شده.