گرگ فرگوس (Greg Fergus) به عنوان رئیس جدید مجلس عوام کانادا انتخاب شد.

امروز سه شنبه، اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جدید مجلس عوام، رای دادند. از بین ۷ نامزد مختلف از احزاب مختلف، در نهایت گرگ فرگوس از حزب لیبرال به عنوان رئیس مجلس جدید انتخاب شد. آنتونی روتا، رئیس قبلی مجلس عوام کانادا به خاطر تقدیر از کهنه سرباز جنگ جهانی دوم که برای نازی ها جنگیده بود، استعفا داد.