تحقیقات جدید نشان می‌دهند اختلالات خوردن – که نیاز به مراقبت‌های بیمارستانی دارد – در دوران پاندمی کرونا در بین کودکان و نوجوانان کانادایی افزایش یافته.

طبق این گزارش، مراجعه به بخش اورژانس و بستری شدن در بیمارستان به دلیل اختلالات خوردن مانند بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی در دوران پاندمی و در بین نوجوانان ۱۰ تا ۱۷ ساله بیشتر از حد انتظار بود.