به گفته مقامات دولتی آنتاریو، داگ فورد (نخست وزیر آنتاریو) از تلفن همراه شخصی اش برای انجام امور دولتی استفاده می کند. این مسئله باعث شده تا به خاطر حفظ حریم خصوصی، گزارش های تلفن داگ فورد در اختیار عموم و رسانه ها قرار نگیرد.

وکلای دولت می گویند که فورد از تلفن همراه خصوصی خود برای طیف وسیعی از مسائل – از شخصی گرفته تا سیاسی – استفاده می کند، بنابراین دسترسی به اطلاعات آن نقض حریم خصوصی محسوب می شود. بر اساس قوانین آزادی اطلاعات در کانادا عموم مردم (به طور کلی رسانه ها) می توانند برای شفافیت بیشتر به سوابق تماس های مسئولان دسترسی داشته باشند.