یک بیمارستان در برمپتون از مردم خواسته به دلیل حجم بالای بیماران، به مرکز درمانی دیگری مراجعه کنند.

روز شنبه در توییتی اعلام شد که مرکز مراقبت های فوری در Peel Memorial با حجم بالای بیمار و زمان انتظار طولانی مواجه است. به همین دلیل بهتر است بیماران شش ماهه یا کوچکتر به مرکز درمانی نزدیک دیگری مراجعه کنند.