کانادا با مشکل کمبود معلم در مدارس کشور مواجه است. کارشناسان معتقدند سوءاستفاده یا خشونت در کلاس های درس، یکی از مهم ترین عواملی است که باعث می شود معلمان شغل خود را رها کنند.

میزان خشونت دانش آموزان نسبت به معلمان در هر استان با هم متفاوت است. استان های ساسکاچوان، نوا اسکوشیا، منیتوبا، کبک و آنتاریو اعلاک کرده اند که به حمایت و محافظت بهتر از معلمان بودجه اختصاص داده اند (مثل تامین منابع بهداشت روان برای دانش آموزان).