سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) یک اپلیکیشن موبایلی جدید برای مشتریان Wheel-Trans راه اندازی کرده.

با استفاده از این اپلیکیشن، مشتریان Wheel-Trans می توانند سفرها را از طریق تلفن های هوشمند خود برنامه ریزی و مدیریت کنند. از این برنامه می توانید برای رزرو، بررسی، تغییر یا لغو سفرها استفاده کنید. ویل ترنس، سرویس TTC است، برای افراد دارای معلولیت.