جاستین ترودو (نخست وزیر کانادا)، روز ملی حقیقت و آشتی را به همراه پسرش در ساسکاچوان گذراند و به مناسبت این روز سخنرانی کرد.

ترودو گفت: این یک روز چالش برانگیز است، روزی است که همه کانادایی ها باید با این واقعیت روبرو شوند که گذشته ما آن چیزی نبود که می خواستیم باشد. شناخت حقیقت گذشته تنها راه برای تبدیل کانادا به کشوری است که می‌دانیم می‌توانیم باشیم. جاستین ترودو، این روز را برای یادبود «بومیان کانادا و فاجعه مدارس شبانه روزی»، روز ملی حقیقت و آشتی نام‌گذاری کرده. امسال سومین سال گرامیداشت این روز ملی بود.