گزارشات جدید نشان می‌دهند که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در کانادا در سال گذشته افزایش یافته.

طبق این گزارش، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از صنایع نفت و گاز و ساختمان در سال ۲۰۲۲ حدود ۲٫۳ درصد افزایش یافته (نسبت به سال ۲۰۲۱). البته علیرغم افزایش جزئی در سال گذشته، میزان انتشار همچنان ۶٫۳ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ است. هدف دولت این است که تا سال ۲۰۳۰، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ شود. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند در حال حاضر فاصله زیادی تا این هدف وجود دارد.