همان طور که می‌دانید، کانادا با کمبود نیروی کار مواجه است. بنابراین از اواخر جون سال جاری یک سری از دراو‌ های اکسپرس انتری هدفمند برگزار می‌شوند. اخیرا اولین دراو اکسپرس انتری برای مشاغل حوزه حمل و نقل برگزار شده.

بر اساس داده‌های سازمان حمل و نقل کانادا، کشور تا ۱۲ سال آینده به هزاران نیروی کار متخصص در این حوزه نیازمند است:

– Trucking (25,000 to 55,600 by 2023-2035)

– Aviation (42,000 to 55,000 by 2025-2035)

– Marine (1,000 to 19,000 by 2031-2035)

– Rail (4,000 by 2035)