شرکت هواپیمایی ملی عربستان، پروازهای خود را به کانادا از سر می‌گیرد.

در پی اختلافات دیپلماتیک، از سال ۲۰۱۸ تا الان عربستان هیچ پروازی به مقصد کانادا نداشته. قرار است از دسامبر سال جاری مجددا پرواز بین دو کشور برقرار شود. در سال ۲۰۱۸ کانادا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان اعتراض کرد و همین باعث شد عربستان پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورد.