اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد کودکان بومیان کانادا از ناامنی غذایی رنج می‌برند تا جایی که این مشکل به یک بحران فوری بهداشت عمومی تبدیل شده.

ناامنی غذایی یعنی دسترسی نداشتن به یک رژیم غذایی با کیفیت یا با مقدار مناسب، از روش‌های قابل قبول اجتماعی. طبق گزارش آمار کانادا، در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۳ درصد عموم مردم کانادا از ناامنی غذایی رنج می‌بردند، در حالی که این میزان در کامیونیتی بومیان کانادا تقریبا ۲۴ درصد بوده.