فاز جدید پروژه جایگزینی ریل های استریت کار تورنتو از ۲ اکتبر آغاز می شود.

در این مرحله قرار است ریل های تقاطع خیابان های آدلاید و یورک نصب شوند. بنابراین، احتمالا تا پایان اکتبر تردد در این منطقه از شهر تورنتو با محدودیت همراه خواهد بود. محدودیت های ترافیکی ماه اکتبر شامل بسته شدن لاین شمالی یورک استریت – حدفاصل کینگ وست تا آدلاید وست – است.