علیرغم شروع پاییز، کارشناسان هواشناسی آب و هوای گرم و مطبوع تابستانی را برای همین آخر هفته منطقه تورنتوی بزرگ پیش بینی کرده اند.

حداکثر دما برای امروز جمعه ۲۲ درجه سانتی گراد پیش بینی شده. همچنین، انتظار می‌رود حداکثر دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه به ترتیب ۲۳ و ۲۵ درجه سانتی گراد باشد و ساکنان تورنتو شاهد آسمانی آفتابی خواهند بود. اگر برای آخر هفته برنامه ای ندارید، حتما پست رویدادهای آخر هفته تورنتو را چک کنید.