به مناسبت روز ملی حقیقت و آشتی (۳۰ سپتامبر)، پست کانادا از چهار تمبر جدید رونمایی کرده.

روی این تمبرها تصویر چهار مدرسه شبانه روزی مختلف، چاپ شده است. پست کانادا در بیانیه خود اعلام کرده که این تمبرها یادآور «ترس، تنهایی، درد و شرمی» است که نسل‌ها کودکان بومیان کانادا در این مدارس تحت مدیریت کلیسا، تحمل کرده اند.