بهداشت کانادا (Health Canada)، واکسن جدید کووید ۱۹ شرکت فایزر را تایید کرد.

به گفته بهداشت کانادا، این واکسن تک دوزی را افراد بالای ۵ سال – بدون در نظر گرفتن سابقه واکسیناسیون – می‌توانند تزریق کنند. نوزادان و کودکان شش ماهه تا ۵ساله که قبلا واکسن نزده اند، باید سه دوز تزریق کنند، اما اگر سابقه واکسیناسیون کووید را دارند، یک دوز تزریق خواهند کرد.
لینک تاییدیه
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2023/09/health-canada-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-targeting-the-omicron-xbb15-subvariant.html