با توجه به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا، برخی از بیمارستان‌ها در نظر دارند دوباره قوانین سختگیرانه استفاده از ماسک را اجرا کنند.

کارشناسان معتقدند که علاوه بر بیمارستان ها، بهتر است عموم مردم هم از ماسک استفاده کنند. طبق آمار، از نیمه آگست موارد ابتلا به کووید ۱۹ افزایش یافته، به طوری که در روز سه شنبه ۲۶ سپتامبر، ۲۸۴۸ نفر به خاطر ابتلا به کرونا در بیمارستان‌های کانادا بستری بوده اند. همچنین با شروع پاییز، تعدادی از بیمارستان‌های آنتاریو دوباره قوانین استفاده از ماسک را اجرایی کرده اند.