امروز، خلبانان ایر کانادا در فرودگاه پیرسون تورنتو تجمع کردند. آن‌ها خواستار افزایش حقوق و شرایط کاری بهتر هستند.

انجمن خلبانان خطوط هوایی (نماینده بیش از ۵ هزار خلبان ایر کانادا)، مذاکره با ایر کانادا را از ماه جون آغاز کرده. شواهد نشان می‌دهد امروز خلبان‌ها با پلاکاردها و نوشته‌هایی که وضعیت و اعتراضشان را توضیح می‌داده در ترمینال ۱ فرودگاه پیرسون حاضر شدند تا علاوه بر اعتراض، حمایت و توجه عموم مردم را هم جلب کنند. هم ایر کانادا و هم اتحادیه تاکید می‌کنند که این تظاهرات مسالمت‌آمیز است و بر برنامه پروازی ایر کانادا تأثیری نخواهد گذاشت.