شرکت خودروسازی کیا هم مثل خودروسازی هیوندای، چند مدل از خودروهایش را در کانادا به خاطر احتمال آتش سوزی فراخوانی کرده.

تعداد خودروهای فراخوانی شده حدودا ۲۷۶ هزار دستگاه است. کمپانی کیا از مالکان خودروها خواسته تا اتومبیل هایشان را در فضای باز و به دور از ساختمان ها پارک کنند.
https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VRDB-BDRV/search-recherche/detail.aspx?lang=eng&mk=6597&mkName=KIA&md=0&fy=0&ty=9999&ft=&ls=0&sy=0&syName=All%20Systems&all=0&rn=2023529&cf=SearchResult&pg=0