شرکت خودروسازی هیوندای، چند مدل از خودروهای خود را به دلیل خطر آتش سوزی در کانادا فراخوانی کرده.

این فراخوان شامل تقریبا ۳۲۷ هزار خودروی هیوندای در کاناداست. این شرکت از مالکان خودروها خواسته‌ تا اتومبیل‌هایشان را در فضای باز و دور از ساختمان‌ها پارک کنند.
https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VRDB-BDRV/search-recherche/results-resultats.aspx?lang=eng&mk=3759!39386&mkName=HYUNDAI&md=0&fy=0&ty=9999&ft=&ls=0&sy=0&syName=All%2520Systems&all=0