به گفته کارشناسان کانادایی، تست خانگی HPV می‌تواند در تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم موثر باشد.

محققان کانادایی معتقدند که خانم‌های ۲۵ تا ۶۵ ساله، باید هر ۵ سال یکبار از تست خانگی HPV استفاده کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که دقت کیت‌های خانگی تست HPV تقریبا ۹۰ درصد است. دانشمندان کانادایی در نظر دارند تا با انجام اقدامات لازم، سرطان دهانه رحم را تا سال ۲۰۴۰ ریشه کن کنند. ویروس HPV یکی از شایع‌ترین علل سرطان دهانه رحم است.